انجام امور مهندسی

پیشخوان شهرداری

پروانه

توسعه بنا

عدم خلاف

اصلاح پروانه

پایانکار

پروانه ساختمانی

پروانه ساختمان یا شناسنامه فنی ساختمان دفترچه‌ای است که شهرداری‌ها (یا سایر مراجع صدور پروانه مانند همیاری شهرداری) صادر نموده و در اختیار مالک قرار می‌دهند. برای احداث هرگونه ساختمان، باید مجوز لازم از مرجع ذیصلاح دریافت گردد.

شناسنامه فنی ساختمان شامل اطلاعاتی از قبیل:

-مساحت زیر بنا

-تعداد طبقات

-نوع اسکلت ساختمان

-مشخصات متقاضی صدور پروانه

-شماره پلاک ثبتی ملک

-نام مهندسین ناظر

-تاریخ صدور پروانه

-کروکی زمین می‌باشد.

 

همچنین مهلت شروع عملیات و اعتبار پروانه در صفحه اول نوشته می‌شود که در صورت لزوم قابل تمدید است.

در صورت تخلف از مفاد پروانه، ناظر موظف به گزارش تخلف به مرجع صدور پروانه بوده تا مرجع صدور پروانه از ادامه عملیات جلوگیری کند.

رعایت مقررات ملی ساختمان در ساختمان‌ها الزامی است.

اخذ سند مالکیت جهت هر واحد مسکونی منوط به ارائه پایان کار توسط ناظر و صدور پایان کار توسط مرجع صدور پروانه می‌باشد.

انجام امور مهندسی کاراطوس

توسعه بنا

مجوزی است که به واسطه آن مالک یک ملک، اجازه پیدا می کند به میزان مشخصی ساختمان و بنا بر روی ملک خود را افزایش دهد.

مقدار مساحت زیربنا ، تعداد طبقات ، سطح تراکم ، نوع کاربری ساختمان ساخته شده و سایر موارد مرتبط با این موضوع که همگی در پروانه صادره توسط شهرداری درج می گردند، بستگی به شرایط ملک مورد نظر، و ضوابط و قوانینی دارد که بر این موضوع حاکم می باشند.

بطور مثال طرح جامع و یا طرح تفصیلی شهر، ضوابط شورای عالی شهرسازی، پهنه بندی املاک، قیمت منطقه ای، مصوبات شورای اسلامی شهر و بسیاری دیگر از قوانین و ضوابط فرداستی، بر نوع و مشخصات پروانه صادر شده اثر گذار خواهند بود.

همچنین مطابق با قوانین مربوطه، هر متقاضی بابت دریافت مجوز توسعه بنا، می بایست مبالغی را به عنوان عوارض به شهرداری محل خود بپردازد.

 

 

۱- ثبت درخواست (حضوری، الکترونیکی، یا از طریق دفاتر پیشخوان) (ثبت درخواست الزاما و انحصارا توسط مالک ملک و یا وکیل و یا نماینده قانونی وی قابل انجام است)

۲- بررسی اولیه درخواست و مدارک ارایه شده

۳- بازدید از ملک و محل درخواست توسط کارشناس (در صورت نیاز)

۴- بررسی و تطبیق درخواست با شرایط ملک، قوانین و ضوابط موضوعه

۵- اعلام مقدار زیربنا و طبقات پروانه قابل صدور و عوارض مترتب بر آن

۶- ارجاع به مهندس (یا مهندسین) طراح و ناظر

۷- بررسی و کنترل نقشه های سازه، معماری، تاسیسات و … ارایه شده توسط مهندسین طراح

۸- صدور فیش بانکی و پرداخت آن توسط متقاضی

۹- صدور پروانه احداث بنا و تحویل به متقاضی

گواهی عدم خلاف

گواهی عدم خلاف ساختمان به مجوزی اطلاق می شود که هنوز عملیات اجرایی یک ساختمان به پایان نرسیده است.

معمولا این گونه گواهی و مجوز را بنا بر درخواست سازنده/ مالک ملک مورد نظر صادر می کنند و در آن مراحلی را که تا زمان تقاضا انجام شده است را مورد تایید قرار می دهند.

این شکل از گواهی اغلب وظیفه دارد تا مراحلی که در ساخت و ساز انجام گرفته است را بر مبنای ضوابط شهرداری مورد بررسی قرار بدهد.

از دیدگاه دیگر می توانیم صدور گواهی عدم خلاف ساختمان را براساس رعایت ضوابط شهرداری و اصول فنی مطرح شده ای دانست که در مباحث ملی مقررات ساختمان وجود دارد.

نکته ی مهم دیگری که در این جا وجود دارد این گواهی در برخی موارد با گواهی پایان کار با همدیگر اشتباه می شوند گواهی پایان کار همان طور که از نام آن مشخص است پس از به پایان رسیدن عملیات اجرایی صادر می شود.

تفاوتی که بین گواهی عدم خلاف ساختمان و گواهی پایان کار وجود دارد به میزان پیشرفت فیزیکی ساختمان بستگی دارد. زمانی که ساختمان در میانه ی مراحل ساخت و ساز است مسلما این امکان وجود ندارد که گواهی پایان کار صادر شود، به همین علت در این زمان گواهی عدم خلاف ساختمان را صادر می کنند.

فرآیند تغییرات و اصلاحات پروانه ساختمان

۱- مراجعه به دایره ساختمان جهت اخذ و تکمیل فرم درخواست تغییرات و اصلاحات پروانه توسط مالک و اخذ دستور شهردار یا معاون و ثبت در دفتر.

۲- اخذ فرم پیشرفت عملیات ساختمانی از دایره ساختمان و تکمیل آن توسط مهندس ناظر و ارایه به شهرداری.

۳- مراجعه به دایره ساختمان جهت تعیین زمان بازدید ساختمان.

۴- پس از بازدید، مالک به دایره ساختمان مراجعه و با اخذ برگ درخواست پرونده به بایگانی مراجعه می کند و با ارایه کارت شناسایی پرونده ساختمانی را تحویل می گیرد.

۵- مراجعه به دایره ساختمان جهت اخذ گزارش زیربنا توسط مأمور فنی.

۶- مراجعه به واحدهای درآمد و نوسازی جهت محاسبه عوارض و پرداخت در بانک تجارت شهرداری یا شعبه مرکزی.

۷- مراجعه مجدد به واحدهای درآمد و نوسازی جهت امضا و تائید پرداخت عوارض مربوطه.

۸- مراجعه به دایره ساختمان جهت معرفی مالک به بیمه تأمین اجتماعی بابت افزایش زیربنا (قابل ذکر است اگر بیمه پرداخت شده از سال گذشته باشد تأمین اجتماعی ما به التفاوت بیمه را نیز محاسبه و اگر از سال جاری باشد ما به التفاوت تصاعدی آن را هم دریافت می کند).

۹- ارایه جوابیه بیمه تأمین اجتماعی به شهرداری و اخذ دستور شهردار یا معاون جهت درج در پرونده.

۱۰- مراجعه به دایره ساختمان جهت تکمیل قسمت تغییرات و اصلاحات شناسنامه ساختمان.

۱۱- امضای مسئول دایره ساختمان و تأیید نهایی توسط شهردار یا معاون وی.

۱۲- مراجعه به بایگانی جهت تحویل پرونده ساختمانی و اخذ کارت شناسایی خود.

پایان کار چیست؟

در شهرها، مناطق و محدوده هائی که شهرداری ها مستقر شده اند پس از آنکه احداث ساختمان به پایان رسید مالک، باید از همان مرجعی که پروانه احداث بنا را صادر کرده یعنی از شهرداری، درخواست صدور گواهی پایان کار ساختمان نماید تا پس از بازدید مامور و کارشناس فنی شهرداری، مشخص شود که ساختمان مورد نظر، برابر نقشه تصویب شده، احداث گردیده است یا خیر و مشخص شود که در ساخت آن، مقررات قانونی و فنی مربوط به ساختمان سازی، رعایت شده است یا خیر؟

پس از احراز مطابقت بنا با پروانه و نقشه صادره و پس از احراز رعایت مقررات قانونی و فنی مربوطه، شهرداری با طی یک فرایند اداری و فنی، اقدام به صدور پروانه پایان کار ساختمان که در اصطلاح به آن، گواهی پایان کار گفته می شود می نماید. صدور گواهی پایان کار ساختمان بدین معنی است که از لحاظ مقررات فنی و شهرسازی و از نظر شهرداری و سازمان های ذیربط قانونی، ساختمان احداث شده، مورد تائید می باشد.