بیمه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان

معرفی محصول

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان چیست؟

به موجب قانون کار و قوانین مدنی کشور، کارفرما ملزم است تدابیر و ابزار کافی جهت حفظ سلامت کارکنان خود و به حداقل رساندن خطر بروز صدمات جسمی به کارکنان را به کار گیرد بر همین اساس در صورتی که اهمال و قصور کارکنان توسط قاضی احراز نگردد معمولاً مراجع قضایی با استناد به این مسئله که کارفرما در بکارگیری تدابیر ایمنی و نظارت بر اجرای آنها قصور نموده است او را در خصوص وقوع حادثه مقصر دانسته و رای به محکومیت وی صادر می کنند این موضوع را از بعد دیگری نیز می توان مورد نظر قرار داد ، بدین نحو که اساسا” کارکنان به واسطه خواست و به منظور تامین منافع اقتصادی که بخش عمده آن نصیب کارفرما می شود در معرض خطر قرار می گیرند.

به‌عبارتی فارغ از مبانی حقوقی که به قوانین موضوعه هر کشور مربوط می شود چه براساس نظریه تقصیر و چه براساس نظریه خطر می توان مسئولیت کارفرما در خصوص تامین ایمنی کار و پیشگیری از صدمات جسمانی وارد به کارکنان را احیاناً در صورت وقوع حادثه ، مسئولیت وی در جبران خسارت جانی وارد به کارکنان را مورد توجه قرار داد برهمین اساس بیمه مسئولیت کارفرما برای جبران حوادثی  که در اثر قصور غیرعمدی کارفرما متوجه کارکنان وی می شود طراحی گردیده است که بموجب آن تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه اعم از کارگران ایرانی و غیر ایرانی تحت پوشش این بیمه نامه خواهند بود .

انواع بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

این بیمه نامه مربوط به پروژه های ساختمانی میباشد، ساختمانها بنا به تعداد طبقات، متراژ ساخت، نوع مصالح مصرفی و… متفاوت بوده و مورد بررسی قرار گرفته و حق بیمه مربوطه مشخص می گردد.

کارفرما در قبال کارکنان فعالیت های عمرانی

این نوع بیمه نامه مربوط به پروژه های عمرانی و زیرساختی میباشد. تفاوت پروژه عمرانی و غیر عمرانی این است که پروژه عمرانی با درآمد مملکت ارتباط مستقیم دارد. این نوع پروژه ها معمولا به صورت موقت برای رسیدن به یک نتیجه مشخص انجام میشود و موقتی بودن آن لزوماً به معنای کوتاه بودن زمان پروژه نیست بلکه منظور مشخص بودن زمان شروع و خاتمه آن است. پروژه های عمرانی معمولا مطابق با نمونه پیمان که شامل موافقتنامه،شرایط عمومی پیمان،شرایط خصوصی پیمان،مشخصات فنی،برنامه زمان بندی،ماشین آلات و نیروی پیمانکار می باشد.در بیمه های مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان پروژه های عمرانی نیز حق بیمه بر اساس نوع فعالیت پروژه و تعداد نیروی کار محاسبه میشود. نوع فعالیتهای عمرانی از طبقه کم ریسک به طبقه پرریسک طبقه بندی شده است. هر یک از طبقات دارای نرخ مشخصی میباشند که مستقیماً در محاسبه حق بیمه تأثیر دارد.

کارفرما در قبال کارکنان صنعتی،خدماتی و بازرگانی

این بیمه نامه صرفا مربوط به فعالیت های صنعتی،خدماتی و بازرگانی مانند جوشکاری، نجاری، کارخانجات، صنایع آهن و … می باشد.

که به طبقات مختلف از کم ریسک ترین مانند فعالیت اداری به پرریسک ترین مانند فعالیت معدن طبقه بندی می گردد و با توجه به ماهیت فعالیت مورد بیمه،چنانچه کارکنان بیمه گذار متغیر باشند،ارائه اسامی پرسنل و همچنین تغییرات احتمالی آنان برای بیمه گذار مقدور نمی باشد و صدور این بیمه نامه بدون ذکر اسامی و با تعریف کامل محدوده زمانی و مکانی مورد بیمه میسر است.

پوشش‌های بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

پوشش‌های اصلی:

خسارت جانی شامل فوت و نقص عضو، هزینه پزشکی و ارش می باشد.

پوشش‌های فرعی:

 • پوشش غرامت جانی ناشی از حوادث حین کار به دلیل قصور،اشتباه یا اهمال غیرعمدی کارکنان بیمه گذار نسبت به یکدیگر
 • پوشش بیمه ای برای مسئولیت پیمانکاران در قبال کارکنان
 • حذف فرانشیز غرامت هزینه پزشکی
 • پوشش بیمه حادثه برای شخص بیمه گذار حقیقی
 • پوشش بیمه ای برای مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور
 • پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
 • جبران هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه
 • پوشش بیمه ای در اماکن وابسته به کارگاه خارج از محدوده مکانی مندرج در بیمه نامه
 • مسئولیت کارفرما در قبال خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث
 • پوشش بیمه ای در ماموریت های خارج از کارگاه کارکنان
 • پوشش بیمه ای برای حوادث وسایل نقلیه موتوری
 • پرداخت غرامت به کارکنان در صورت افزایش حداکثر تا 20%
 • پوشش حوادث غیمرتبط با فعالیت بیمه گذار در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار
 • پوشش غرامت روزانه کارکنان
 • پوشش بیمه ای ایاب و ذهاب کارکنان از منزل به محل مورد بیمه و بالعکس
 • خسارت جانی وارد به پیمانکاران طرف قرارداد با بیمه گذار و مهندسین حاضر در پروژه

مزیت‌های بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان:

در شرکت بیمه دی، پوشش های بدون رای دادگاه، بدون اعمال تعرفه و حذف فرانشیز هزینه پزشکی را بدون دریافت حق بیمه ارائه می گردد.

همچنین در بیمه نامه کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی امکان صدور بیمه نامه بدون جواز ساخت با اعمال اضافه نرخ مناسب میسر می باشد.

راهنمای خرید

 • فرم پیشنهاد توسط مشتری تکمیل و مهر و امضا می‌گردد.
 • نرخ و شرایط بیمه نامه که با توجه به شرایط پیشنهاد تکمیل شده،مورد بررسی قرار می گیرد.
 • در صورت موافقت، حق بیمه ی محاسبه شده به بیمه گذار اعلام می گردد.
 • حق بیمه به صورت توافق شده توسط بیمه گذار پرداخت می گردد.
 •  بیمه‌نامه توسط کارشناس صدور / نماینده صادر و پس از امضا و مهر ، به بیمه‌گذار تحویل داده می‌شود.

دریافت خسارت

 • بیمه‌گذار به صورت مکتوب اقدام به اعلام خسارت به بیمه گر می نماید.
 • مدارک مورد نیاز توسط کارشناس خسارت در زمان بازدید و یا بعد از بازدید طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گذار رسانده می‌شود.
 • بیمه‌گذار مدارک لازم را به بیمه گر تحویل می‌دهد.
 • خسارت بر اساس مدارک تحویل شده بررسی و در صورت تحت پوشش بودن در بیمه نامه ی صادره، مبلغ خسارت تعیین و حواله به نفع زیاندیده صادر می گردد.

سوالات متداول

اگر کارگران تحت بیمه تامین اجتماعی نباشند، در صورت بروز خسارت آیا امکان استفاده از کلوز مطالبات سازمان تامین اجتماعی را دارند؟
بله این حق برای کارگران وجود دارد.

آیا داشتن بیمه تأمین اجتماعی رافع مسئولیت کارفرما برای حادثه می‌شود و دیگر نیازی به بیمه مسئولیت نیست؟
خیر،این بیمه رافع مسئولیت کارفرما نبوده و کارفرما موظف به جبران خسارت به میزان قصور خود می باشد که این امر با بیمه نامه کارفرما در قبال کارکنان امکانپذیر خواهد بود.

آیا در بیمه نامه ی مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان امکان پوشش برای اشخاص ثالث وجود دارد؟
بله با خرید پوشش شماره 12 این امکان به صورت محدود فراهم شده است.

امکان صدور بیمه ناه جهت کارکنان به تعداد 3 نفر به صورت بینام وجود دارد؟
خیر،صدور بیمه نامه جهت محل فعالیت با کمتر از 5 کارگر، به صورت با نام خواهد بود.

در چه صورتی ارائه ی اسامی کارکنان الزامیست و بیمه نامه باید به صورت بانام صادر گردد؟
در صورتی که محل فعالیت مشخص و مختوم به پلاک ثبتی نباشد، جهت صدور بیمه نامه کارفرما در قبال کارکنان ارائه ی اسامی کارکنان الزامی بوده و بیمه نامه بانام صادر می گردد.

بازه ی اعمال تخفیف عدم خسارت برروی بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان چه مدت است؟

یک ماه از تاریخ انقضای بیمه نامه ی سال قبل

آیا بیمه های مسئولیت در هنگام صدور نیاز به بازدید اولیه دارد؟

بازدید اولیه در قبل از تاریخ صدور بیمه نامه های مسئولیت بیمه گر را در ارزیابی مناسبتر ریسک کمک می نماید لذا الزام انجام این امر با توجه به تعدد موارد بیمه ایی با توجه به نوع ریسک و تشخیص کارشناسی انجام می پذیرد.