خدمات بیمه

بیمه مسئولیت کاراطوس

مشاوره بیمه

در هر مرحله ای اگر نیاز به مشورت یا سوالی داشتید میتوانید با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید

بیمه های مهندسی

بیمه سازه های تکمیل شده کاراطوس

بیمه سازه های تکمیل شده

بیمه ماشین آلات پیمانکاری کاراطوس

بیمه ماشین آلات پیمانکاری

بیمه تجهیزات الکترونیک

بیمه شکست ماشین آلات کاراطوس

بیمه شکست ماشین آلات

بیمه مهندسی تمام خطر نصب کاراطوس

بیمه مهندسی تمام خطر نصب

بیمه مهندسی تمام خطر پیمانکاری کاراطوس

بیمه مهندسی تمام خطر پیمانکاری

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان کاراطوس

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (تضمین کیفیت)

بیمه تمام خطر اموال کاراطوس

بیمه جامع تمام خطر اموال

بیمه جامع ماشین آلات کاراطوس

بیمه جامع ماشین آلات

بیمه های درمان و خودرو

بیمه بدنه خودرو - کاراطوس

بیمه بدنه خودرو

بیمه شخص ثالث - کاراطوس

بیمه شخص ثالث

بیمه درمان تکمیلی - کاراطوس

بیمه درمان تکمیلی

بیمه درمان تکمیلی - کاراطوس

شخص واحد ( بیمه درمان انفرادی)

بیمه های مسئولیت

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل کاراطوس

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان کاراطوس

بیمه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت مدنی فردی

مشاوره و خرید

برای مشاوره یا خرید بیمه میتوانید هر روز از ساعت 8 الی 17 با شماره تلفن های زیر در ارتباط باشید

تلفن تماس و مشاوره

09150071507

 09302074846

09215229239

امین محمد زاده

امین محمد زاده

از طریق فرم زیر میتوانید درخواست خود را در رابطه با مشاوره یا خرید ثبت نمایید تا در اولین زمان , با شما تماس بگیریم